info@popkoorestrellas.nl

Inclusiviteit

Het bestuur van 2022-2023 bij de jaarlijkse vlaggenactie van Ganymedes

“You guys are a GREAT inspiration! Small girls, big girls, blondes, brunettes, ALL kinds. And all wonderful and confident, as you should be!
Thank you!

Sing to the world girls. This is what youth should be.
You are what the rest of us should be.”

Jhon Kjøller, Juryrapport BALK Topfestival 2017

We vinden het belangrijk dat al onze leden zich prettig voelen bij het koor. Daarom plannen we regelmatig activiteiten die het groepsgevoel versterken en die ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Dat zie je terug tijdens onze optredens, want hoe prettiger je je voelt, hoe meer je van jezelf durft te laten zien. Binnen het koor is er dan ook geen ruimte voor discriminatie en andere vormen van buitensluiten. Niet alleen wordt dit niet getolereerd, het koor zingt regelmatig nummers die aandacht vragen voor sociaal onrecht en inclusiviteit. Daarnaast heeft het koor meegedaan aan #050hangtdevlaguit.

Popkoor Estrellas streeft naar een diverse en inclusieve groep leden. Toch merken we dat het moeilijk is om leden te vinden met gevarieerde culturele achtergronden. We hopen dat iedereen zich welkom voelt en dat we de komende jaren ons koor nog diverser kunnen maken. We proberen hier ook bij het werven van leden rekening mee te houden.

Naast culturele achtergrond, zijn we ons ook bewust van genderdiversiteit. Het koor is opgericht als vrouwenkoor. Voor onze generatie is deze term echter wat achterhaald en onvoldoende inclusief voor al onze leden. Om de inclusiviteit te vergroten hanteren we nog steeds de stemgroepen alt, mezzo en sopraan, maar laten hierbij achterwege welk geslacht of gender onze leden hebben. Als je stem goed past bij het koor, is dat genoeg om lid te worden.

Tot slot begrijpen we dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. We streven ernaar om toegankelijk te zijn voor een zo groot mogelijke groep. Mocht je hiervoor aanpassingen nodig hebben om mee te kunnen doen, dan denken we graag met je mee.